Monday, November 30, 2009

Cá Bạc Má Kho

Cá Bạc Má Kho - nhân tiện khoe luôn cái nồi đất "Made in Taiwan" mới mua ở Việt Nam đem qua :)


No comments:

Post a Comment